Hem

Välkommen till Nehemja

Lokalförening av Israels Vänner i Lagan-/Ljungbyområdet.

Föreningens syfte är att sprida saklig och korrekt information om staten Israel och det judiska folket både i ett världsligt och andligt perspektiv. Målsättningen är att bland annat anordna månatliga bönesamlingar och seminariekvällar/ tematräffar med initierade talare som ger oss mera kunskaper om Israel och det judiska folket.